Hyperbarická oxygenoterapie

Hyperbarická oxygenoterapie

Hyperbarická oxygenoterapie ( HBO) je léčebná metoda, spočívající v inhalaci 100% kyslíku za podmínek tlaku vyššího než je tlak atmosférický.

To vede nejen k úplnému dosycení hemoglobinu kyslíkem, ale především k významnému vzestupu kyslíku fyzikálně rozpuštěného v krvi.

Hyperbarická medicína má ve světě i u nás relativně dlouhou historii v délce téměř 50 let. Moderní éru léčby kyslíkem v přetlaku zahájil prof. Boerema z Amsterodamu na počátku 60. let minulého století. Česká republika nezůstala pozadu a momentálně je na území ČR 14 pracovišť HBO.
V roce 2004 vznikla odborná společnost hyperbarické medicíny v rámci České lékařské společnosti JEP a hyperbarická medicína se stala samostatným oborem specializačního vzdělávání. O d roku 2006 probíhá postgraduální vzdělávání v rámci IPVZ. Došlo ke změně názvu odborné společnosti na Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( ČSHLM). Jako léčebná metoda je schválena EUBS (EUROPEAN UNDERWATER AND BAROMEDICAL SOCIETY) a ECHM ( EUROPEAN COMMITEE FOR HYPERBARIC MEDICINE). Na základě medicínských výsledků založených na důkazech, nebo konsensu odborníků je léčba HBO hrazena z veřejného zdravotního pojištění v ČR. Indikační spektrum schválené k léčbě HBO je součástí vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 331/2007 Sb.

Vysoká nabídka kyslíku tkáním je prospěšná u řady chorob, neboť zvýšení parciálního tlaku kyslíku ve tkáních způsobuje vasokonstrikci cév, snižuje otok, zvyšuje baktericidní kapacitu leukocytů, urychluje granulaci, epitelizaci a demarkaci mezi nekrotickou a živou tkání, stimuluje tkáňovou reparaci a hojení ran, dále potlačuje projevy ischemicko - reperfuzního syndromu.

Tato léčebná metoda zasahuje prakticky do všech medicínských oborů.
Hyperbaroxie
Hyperbaroxie
Hyperbaroxie
Hyperbaroxie
V našem zdravotnickém zařízení máme dvě jednomístné barokomory. Léčba probíhá po vstupním vyšetření odborným lékařem. Průběh léčby je pod neustálým dohledem odborného personálu. Naše zařízení má certifikát ISO 9001:2009 pro léčbu hyperbarickou oxygenoterapií. Jsme členy ČSHLM, sdružení ambulantních specialistů a České společnosti pro léčbu ran. Léčba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami České republiky: Všeobecná ZP, ZP Ministerstva vnitra, Česká průmyslová ZP, Oborová ZP, Vojenská ZP. K léčbě je třeba doporučení odborného, či praktického lékaře. Nejsme zařízení s následnou péčí a tak léčba nejde do nákladů vysílajícího lékaře.
hotel nachod penzion hronov jiraskuv ozdravne pobyty Náchod ubytování Náchodě wellnes hyperbarická komora masáž medová relaxace broumov oyxgen léčba kyslík restaurace vinarna jiraskuv welnes velnse pobyty léčba regenerace hyperbaricka a normobaricka oxygenoterapie osteoradionekróza nekróza cystitida enteritida proktitida hrtan implantace extrakce zubu Diabetické defekty Ischémické vředy hluchota Tinitus štěpy svalové laloky Refrakterní chronická osteomyelitida Algoneurodystrofie uzávěry sítnicové tepny Popáleniny Postanoxická encephalopatie Cystoidní pneumatóza střeva traumatická ischémie anaerobní bakteriální infekce fasciitida myonekróza sněť Reperfúzní syndrom Replantace vikend wellness;